Realizują wartościowe przedsięwzięcia

Opublikowano: 19 maja 2014

IS_2Gminę Bartoszyce od kilku lat wyróżnia niesłabnące zaangażowanie w działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Co roku, podejmowanych jest wiele cennych inicjatyw, których celem jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw lokalnej społeczności – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Najpopularniejszym projektem profilaktycznym jest kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Cieszy się ona zainteresowaniem wielu środowisk, które na jej fundamencie realizują szereg wartościowych przedsięwzięć. Szczególną aktywność na tym polu wykazują gminne placówki oświatowe. Ich nietuzinkowe zaangażowanie doceniają gminne władze samorządowe, które od kilku lat nagradzają najlepsze szkoły i najaktywniejszych nauczycieli.

W Urzędzie Gminy w Bartoszycach, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące ubiegłoroczne działania. Na zaproszenie Jadwigi Gut, Wójt Gminy Bartoszyce przybyli na nie najaktywniejsi koordynatorzy szkolni wraz z młodzieżą. Podsumowania kampanijnych działań dokonała Renata Tadorowska, kierownik Referatu Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. – Przebieg kampanii w poszczególnych gminach można było obserwować w oparciu o relacje, sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej organizatora – mówi Renata Tadorowska. – O zaangażowaniu gminy Bartoszyce w kampanię, niech świadczy ilość nadesłanych raportów, a było ich 143.
Nagrodzono najlepszych, a za sprawną organizację, promowanie i wspieranie działań profilaktycznych, certyfikaty, puchary i statuetki otrzymały: Joanna Kajda z Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach, Jolanta Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Wojciechach oraz Iwona Kasjaniuk z Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach. Ponadto certyfikaty i podziękowania od głównych organizatorów kampanii – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy z Poznania – otrzymała Gmina Bartoszyce oraz gminny koordynator – Renata Tadorowska.

W drugiej części spotkania rozstrzygnięto konkurs, ogłoszony przez Urząd Gminy, w ramach ogólnopolskiej kampanii p.n. ,,Narkotyki ? To mnie nie kręci!’’. Zadaniem młodzieży gimnazjalnej było wykonanie projektu ulotki profilaktycznej. Laureatami zostali: I miejsce – Aleksandra Baranowska – kl. I Gimnazjum im. M. Kopernika, II – miejsce – Agata Kwilińska z Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach, III – miejsce – Jakub Duda z Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach. Zarówno laureaci jak i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Bartoszyce. Ciekawostką jest fakt, że wśród upominków znalazł się kubek z nadrukiem nagrodzonej ulotki wykonanej przez Aleksandrę Baranowską.

– W imieniu własnym i samorządu Gminy Bartoszyce, serdecznie dziękuję za zaangażowanie w działania profilaktyczne – mówi Jadwiga Gut. – Życzę dalszej kreatywności, niesłabnącej energii i kolejnych sukcesów.

IS_1 IS_2 IS_3 IS_4 IS_5 IS_6 IS_7 (2) IS_8 IS_9 (2) IS_10 IS_11 IS_12 IS_13 IS_14 (2) IS_15 IS_17 IS_18 IS_20SONY DSC

SONY DSC