Uświadomili sobie, co jest w życiu naprawdę ważne

Opublikowano: 22 maja 2014

z46sW Gimnazjum im. M. Kopernika w Kinkajmach wiele działań profilaktycznych realizowanych jest w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU). Poprzez wspólne akcje z ZTU nauczyciele i koordynatorzy nauczyli się jak należy rozmawiać z młodzieżą, aby do niej dotrzeć.

Podczas kampanii w klasach drugich zostały przeprowadzone 2 konwersatoria. Prawie 40 uczniów dyskutowało na temat używek, a następnie wykonało prace obrazujące zdobyte wiadomości. Wstępem do podjęcia tej problematyki był temat zrealizowany podczas lekcji języka polskiego o przyczynach i skutkach pijaństwa na podstawie satyry „Pijaństwo” Ignacego Krasickiego.

W ramach podjętych działań profilaktycznych uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielem Straży Granicznej w Bezledach na temat zażywania substancji psychoaktywnych. Celem spotkania było uświadamianie uczniom skutków uzależnienia od narkotyków, zniechęcenie młodych ludzi do ich zażywania, obalenie mitów dotyczących środków odurzających, uświadomienie konsekwencji sięgania po narkotyki oraz przekonanie uczniów, dlaczego nie warto sięgać po wszelkiego rodzaju używki. Wskazywane argumenty przemawiające za i przeciw zażywaniu środków uzależniających opierały się na przekonaniu, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym.

Ponad to uczniowie klas I – III wzięli udział w kolejnych warsztatach profilaktycznych pt. „Narkotykowe Dylematy”. Zajęcia prowadził emerytowany policjant, który od wielu lat zajmuje się profilaktyką szkolną. Spotkanie niosło przestrogę dla młodych ludzi przed zagrożeniami. W trakcie zajęć uczniowie zmierzyli się z obaleniem mitów i stereotypów na temat narkotyków, zostali zapoznani z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, dowiedzieli się, na czym polegają poszczególne fazy uzależnienia. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć przez prelegenta oraz przytaczanie przykładów dnia codziennego spowodował, że uczniowie byli zainteresowani problematyką występowania narkotyków i narkomanii, jako zjawiska społecznego.

Kolejnym etapem działań był konkurs literacki. Młodzież miała za zadanie opisać w stu słowach tematy związane z tytoniem, alkoholem, narkotykami. W rywalizacji wzięły udział 24 osoby z klas I-III. Większość uczniów podjęła próbę zredagowania wiersza o tematyce uzależnień. Największym utrudnieniem dla gimnazjalistów było sformułowanie tekstu składającego się ze 100 słów. Powstały jednak interesujące wiersze. Jury wybrało spośród 15 utworów prace napisane przez Elwirę Brończyk, Kamilę Sinkiewicz, Luizę Borowską i Paulinę Kosakowską. Oprócz wierszy uczniowie pisali także referaty, notatki oraz kartki z pamiętnika

Przeprowadzone zajęcia, prelekcje, pogadanki, spotkania ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki znacznie przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat przyjmowania substancji psychoaktywnych. Były istotnym krokiem w uświadamianiu, co naprawdę w życiu jest ważne oraz jakie zagrożenia mogą zachwiać hierarchię wartości młodego człowieka, ponieważ każdy gimnazjalista poszukuje swej drogi, a nauczyciel lub rodzic jest tym, który tę drogę wskazuje.

Iwona Kasjaniuk, szkolny koordynator ZTU

z47s z48s z52s z451s z453s z454s z455s z456s z457s