Rekrutacja do szkół i przedszkoli gminnych

Opublikowano: 16 marca 2017

8189_dzieciInformujemy, że rekrutacja do przedszkola gminnego, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 24.04.2017 r.

 

 

 

 

 

Terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce (w załączeniu).

Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówce lub ewentualnie na jej stronie internetowej.