Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Opublikowano: 16 marca 2017

9cd76115155d66dc5aed6c631347f485LGD Warmiński Zakątek serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno- szkoleniowe, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Galinach w dniu 23 marca br. (czwartek) w godz. 15.00 – 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyką spotkania będą działania konkursowe  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”:

w zakresie:

– zakładanie działalności gospodarczej – START UP – kwota przeznaczona na działanie konkursowe  700 000 złotych,

– zakładanie działalności gospodarczej – START UP ( wsparcie kierowane wyłącznie do Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej określonej w LSR) – kwota przeznaczona na działanie konkursowe 250 000 złotych,

– rozwijanie działalności gospodarczej – kwota przeznaczona na działanie konkursowe 886 837 złotych,

– tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – kwota przeznaczona na działanie konkursowe  800 000 złotych,

– tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR – kwota przeznaczona na działanie konkursowe 80 000 złotych,

– rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury – kwota przeznaczona na działanie konkursowe 1 200 000 złotych,

– zachowanie dziedzictwa lokalnego – kwota przeznaczona na działanie konkursowe 500 000 złotych.

Wstęp wolny