Uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce w 2017 roku

Opublikowano: 13 kwietnia 2017
ngo-konkursy-170
 Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza uzupełniający otwarty konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce w 2017 roku.

 

 

 

 

 

Z uwagi na niewykorzystaną w pełni kwotę dotacji przeznaczoną na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, który odbył się w dniu 03.01.2017 r., ogłoszony zostaje uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji poniżej wymienionych zadań w zakresie:

a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 3 880,00 zł

b. promocji i ochrony zdrowia z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości – 15 000,00 zł.

 

Konkursy przeznaczone są dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmioty ekonomii społecznej.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 10 maja 2017 r. o godz. 14.00.