Warsztaty profilaktyczne z profesorem Mariuszem Jędrzejko

Opublikowano: 6 czerwca 2014

IS_DSC04388Nauczyciele z gminnych szkół, przedstawiciele lokalnego samorządu, pracownicy pomocy społecznej, a nawet kultury, uczestniczyli w certyfikowanych warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień p.n. ,,Narkotyki i dopalacze- zjawisko i zagrożenia’’.
Warsztaty, odbyły się z inicjatywy Grażyny Żytko, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, przy współpracy m.in. z samorządem gminy Bartoszyce. Zaproszenie organizatorów, przyjął profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i szkodliwych. – Problem narkotyków nie pojawił się nagle i na pewno sam nie zniknie – mówił profesor Jędrzejko. – Rodzice powinni od razu reagować na niepokojące zachowania swoich dzieci i zgłaszać się z problemami do poradni uzależnień. Wskazane jest to nawet wtedy, gdy dziecko tylko raz zażyło narkotyk. Nie ma pewności, że nie zrobi tego po raz kolejny. Uczestnicy szkolenia usłyszeli, że nie można dzieci straszyć. Trzeba powiedzieć im całą prawdę. Trzeba od razu diagnozować przyczyny sięgania po narkotyki. Jeśli tego nie zrobimy, to w przyszłości będziemy płacić dramatyczną cenę tego zjawiska – przestrzegał profesor Mariusz Jędrzejko.
Podczas warsztatów profesor wielokrotnie zwracał uwagę na kwestie wychowawcze, prawidłowe relacje rodzic – dziecko. Podkreślał, że chociaż czasy są trudne, a młodzi ludzie każdego dnia otrzymują wiele zniekształcających rzeczywistość kodów, to nic nie zwalnia rodziców z obowiązku mądrego wychowania, polegającego na wyznaczaniu granic i wskazywaniu właściwych norm, dążącego do zbudowania silnej więzi i bliskiego, opartego na zaufaniu kontaktu. Według eksperta najważniejsza jest profilaktyka i edukacja już od najmłodszych lat. Aby działania profilaktyczne były skuteczne, należy podejmować je systematycznie, przy współpracy i w porozumieniu lokalnych służb i instytucji, odpowiedzialnych za ich realizację. Tego samego zdania jest Renata Tadorowska z Urzędu Gminy w Bartoszycach, koordynująca działania profilaktyczne w gminie Bartoszyce. – Wiele zadań samorządy mogą realizować w partnerstwie, przede wszystkim łącząc środki finansowe. Mam nadzieję, że w przyszłości zorganizujemy wspólnie kolejne wartościowe przedsięwzięcia profilaktyczne – dodaje.

IS_DSC04391 IS_DSC04392