Pamiętaj, aby złożyć wniosek „Rodzina 500+”

Opublikowano: 25 lipca 2017

rodzina 500+Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

 

 

 

 

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. , okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje miedzy innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Więcej informacji Program „Rodzina 500+”