„Ojców naszych ziemio święta…”

Opublikowano: 10 listopada 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERATo już bardzo dawna historia, kiedy nasza ojczyzna utraciła niepodległość. Trzej sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

 

 

 

Było to w 1772, 1793 i 1795 roku. Mimo, że Polskę wymazano z mapy Europy, pozostała w sercach Polaków. Nasi przodkowie nigdy nie pogodzili się z rozbiorami. Domy i rodziny stały się szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Wybitni Polacy głosili światu, że Polska jest i nie umarła!

Nasi rodacy przez ponad sto lat walczyli o  wolność. Organizowali wiele powstań, m.in. Listopadowe i największe Powstanie Narodowe – Styczniowe. Mimo, że  wszystkie zakończyły się klęską, mieli nadzieję i niezłomną wiarę w zwycięstwo. Gotowi stanąć do walki, ,,gdy uderzy grom”.

Grom uderzył 28 czerwca 1914 roku, kiedy to w Sarajewie padły strzały oddane przez Gawriła Pricypa do następcy tronu austriackiego, Franciszka Ferdynanda i jego żony. Dalsze wypadki potoczyły się już szybko. 1 sierpnia wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. Zmagania wojenne miały potrwać cztery długie lata…

,,Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi” – zwycięskiej chwały nadeszły dni. Na terenie dawnej Galicji Józef Piłsudski organizuje Drużyny Strzeleckie. Wczesnym rankiem 6 sierpnia 1914 roku w stronę zaboru rosyjskiego wyruszyła z Krakowa Pierwsza Kompania Kadrowa, stanowiąca w zamyśle jej twórcy straż przednią powstającego wojska polskiego.

W odpowiednim momencie dziejowym Polacy podjęli walkę o wolność i zwyciężyli! 11 listopada 1918 roku, a więc 99 lat temu, po 123 latach niewoli , z woli całego narodu powstało Niepodległe Państwo Polskie. Przeszło ono do historii  pod nazwą II Rzeczypospolitej.

Te wydarzenia zostały przypomniane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wojciechach podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchodząc rocznicę odzyskania niepodległości, pamiętajmy o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

Teresa Bryła

 

,,Ojców naszych ziemio święta,

Ziemio wielkich cnót i czynów,

Tyś na wskroś jest przesiąknięta,

Krwią ofiarną twoich synów (…)”

W. Bełza

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA