Zakończono projekt edukacyjny w szkole w Wojciechach

Opublikowano: 5 grudnia 2017

Projekt profilaktyczny w Wojciechachrecepta na szcz. kl.5 i 6W Szkole Podstawowej w Wojciechach od lutego do października br. realizowano program edukacyjno- profilaktyczny „Idziemy w przyszłość bez nałogów”. Głównym założeniem programu było przygotowanie dzieci i młodzieży do życie z dala od środków odurzających.

 

 

 

 

Dzięki środkom gminy Bartoszyce w ramach programu odbyły się m.in: warsztaty dla uczniów, wywiadówka profilaktyczna oraz jesienny piknik rodzinny z ogniskiem i rozgrywkami sportowymi.  Warsztaty dla młodzieży i wywiadówkę profilaktyczną przeprowadziła Elżbieta Górecka  z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji „Lider”.

 

W październiku uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w warsztatach „Recepta na szczęście”, gdzie młodzież poznała pułapki chemiczne, które niszczą ludziom szansę na szczęśliwe życie. Młodzi uczestnicy poznali swoje mocne i słabe strony z podkreśleniem zalet. Opracowali receptę na szczęście w postaci wartości: rodzina, miłość, wolność, przyjaźń i radość. Natomiast uczniowie klasy VII uczestniczyli w programie „Debata”, którego celem była zmiana pozytywnych oczekiwań młodzieży związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz obalenie mitów na temat odurzania się. Warsztaty miały formę intensywnej, kierowanej dyskusji, w trakcie której prowadzono bilans korzyści i strat związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Wstępem do właściwej debaty była krótka ankieta, której wyniki zostały wykorzystane  w czasie zajęć. Młodzież poznała również problem wpływu mediów i reklamy na decyzje.

 

Pedagog Elżbieta Górecka przeprowadziła wywiadówkę profilaktyczną „Postawy rodziców jako element profilaktyki domowej”, gdzie podkreśliła ogromne znaczenie rodziny, jako najważniejszego czynnika budującego i umacniającego pozytywne postawy życiowe młodego człowieka. Wskazała na kluczową rolę profilaktyki domowej w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego życia dzieci. Zwróciła rodzicom szczególną uwagę na znaczenie czynników chroniących przed zagrożeniami, tj.: pozytywne więzi rodzinne, rodzicielska kontrolowania dziecka, jasne zasady zachowania i zaangażowanie rodziców w życie dziecka. Omówiła również czynniki ryzyka. Jednym z nich jest brak wsparcia ze strony rodziców przejawiający się w braku dojrzałych więzi, czyli niewłaściwych relacji pomiędzy domownikami. Inne to: niekonsekwentna dyscyplina i chaotyczne środowisko rodzinne (brak spokoju, istniejące ciągle konflikty, nieprzewidywalność zachowań). Prowadząca zachęcała rodziców do współpracy ze szkołą i innymi instytucjami powołanymi do tego, by chronić dzieci i młodzież. Podkreśliła, że nie można rozgraniczyć działań wychowawczych rodziny od działań wychowawczych szkoły. Rodzic powinien przyjąć zasadę, że współpraca ze szkołą jest czynnikiem wspomagającym działania wychowawcze rodziny. Ze względu na poruszoną tematykę i atrakcyjny sposób prowadzenia młodzież wysoko oceniła warsztaty, a rodzice wywiadówkę profilaktyczną.

 Jolanta Wójcik

Autorka i koordynatorka programu

Projekt profilaktyczny w WojciechachDebata kl. VII Projekt profilaktyczny w WojciechachDebata kl.VII Projekt profilaktyczny w Wojciechachkl. V i VI (2) Projekt profilaktyczny w Wojciechachkl. V i VI Projekt profilaktyczny w Wojciechachpiknik 1 Projekt profilaktyczny w Wojciechachpiknik 2 Projekt profilaktyczny w Wojciechachpiknik Projekt profilaktyczny w Wojciechachrecepta na szcz. kl 5i 6 Projekt profilaktyczny w Wojciechachrecepta na szcz. kl.5 i 6 Projekt profilaktyczny w Wojciechachrecepta na szczęście kl.V-VI Projekt profilaktyczny w Wojciechachwyw.profil. Projekt profilaktyczny w Wojciechachwyw.profilakt. Projekt profilaktyczny w Wojciechachwywiad. profil. Projekt profilaktyczny w Wojciechachwywiadówka profil.