Wolontariuszem się jest, a nie bywa

Opublikowano: 6 grudnia 2017

Gala Wolontariatu DSC_0076Wolontariat to nie tylko bezpłatna i bezinteresowna praca na rzecz innych. Tak naprawdę za działalność wolontaryjną otrzymamy zapłatę, będzie jednak niematerialna i da o wiele więcej radości i satysfakcji niż wynagrodzenie pieniężne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz pomagać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Umiejętności interpersonalne i rozwój kreatywności to zaledwie kilka korzyści płynących z wolontariatu. Poniżej przedstawiamy sylwetki wolontariuszy z gminy Bartoszyce, które mogą być inspiracją dla innych.

 

 

 

Charakterystyka Wolontariuszy z Gminy Bartoszyce

 

 

DSC_0112Honorowy Wolontariusz Janina Kosińska – Od ponad 30 lat  związana jest z miejscowością Łabędnik. W 2015 r. mieszkańcy powierzyli jej  funkcję sołtysa i był to bardzo dobry wybór. Z pełnionej roli, wywiązuje się wzorowo. Pani Janina, dla większości po prostu ,,Jasia’’, to osoba odpowiedzialna, bezinteresowna i konkretna. Szczerze zaangażowana w różnego rodzaju działania służące rozwojowi Łabędnika i okolic. Dysponuje ogromną energią i determinacją w dążeniu do obranych celów. Jak sama mówi – ,,często działa szybciej niż myśli’’, co w jej przypadku, okazuje się  niezawodną metodą osiągania zamierzonych celów. Za przykładem pani sołtys, podążają inni, dzięki czemu grono miejscowych społeczników stale się powiększa. Jest liderem Nieformalnej Grupy pn. ,,W każdym wieku’’. Nadrzędnym celem, jaki przyświeca działaniom Pani Janiny i jej współpracowników, jest uczynienie sołectwa Łabędnik lepszym miejscem do życia. Jest otwarta na nowe doświadczenia i nie boi się wyzwań. Przyjmuje każdą propozycję współpracy, jeżeli ma to służyć dobru wspólnemu. Wraz z mieszkańcami, systematycznie dba o wizerunek i estetykę swojej miejscowości, za co wieś jest wyróżniana w konkursach czystości, zarówno na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkim. Wielkim sukcesem było zajęcie w tym roku III miejsca w Wojewódzkim Konkursie ,,Czysta i Piękna Zagroda – estetyczna wieś’’. Na  szczególne podkreślenie zasługuje zainicjowanie przed dwoma laty przez p. Janinę  prac porządkowych na cmentarzu w Łabędniku, który sukcesywnie odzyskuje dawny wygląd. Pani Janina posiada nietuzinkową zdolność dostrzegania spraw trudnych i odwagę reagowania na nie wówczas, gdy inni jej nie mają. Jest wrażliwa na los dzieci, i to z myślą o nich podejmuje różnego rodzaju działania. Między innymi inicjuje tematyczne zajęcia świetlicowe, angażuje w prace społeczne na rzecz wsi, ucząc pożądanych postaw społecznych. Dzięki funduszom pozyskanym przez Panią Janinę, młodzi mieszkańcy Łabędnika uczestniczyli w atrakcyjnych wycieczkach, poznając ciekawe miejsca i poszerzając swoje horyzonty. Bez namysłu włącza się też  w działania propagujące zdrowy styl życia i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.  Wniosła też cenny wkład w realizację projektów, dofinansowywanych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Bartoszyce, Starostwa Powiatowego  w Bartoszycach, takich jak ,,Ocalić od zapomnienia’’, ,,Lubię rękodzieło’’, ,,Wieś przyjazna środowisku’’, ,,Piknik na kocyku’’. Pani Janina ma już swoich naśladowców. W 2016 r. jej wychowanek znalazł się w gronie wyróżnionych wolontariuszy gminy Bartoszyce. Postawa Pani Janiny Kosińskiej łączy w sobie wrażliwość, odwagę i potrzebę nieustannego działania na rzecz dobra wspólnego. To społecznik przez wielkie ,,S’’.

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0118Ewelina Biały – To mieszkanka Skitna, która aktywnie działa na rzecz swojej wsi. Osoba ciepła, otwarta, wrażliwa na krzywdę innych ludzi. Posiadająca duszę artystyczną stara się wpłynąć na piękno otoczenia, w którym mieszka. Angażuje przy tym innych mieszkańców do działania. Społecznie wykonała murale na budynku gospodarczym oraz przystanku autobusowym w Skitnie. Chętnie podejmuje się zajęć z dziećmi, a swoją pasją do malowania zaraża nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0086Donata Bogusławska – mieszkanka Osieki. Jest to osoba ciepła, wrażliwa pełna energii i bardzo pracowita. Uzdolniona artystycznie, potrafi dzielić się swoim talentem  z innymi. Przekłada się to na płaszczenie pracy społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Osiece gdzie bierze udział w warsztatach artystycznych i spotkaniach Jest to osoba bardzo odpowiedzialna, która zawsze służy pomocą i można na niej polegać. Pomimo swoich obowiązków domowych i pracy zawodowej, uczestniczy aktywnie we wszystkich realizowanych projektach m.in. „Tradycja dodaj do ulubionych”, „Jarmark Wiejski – Czerwone Jabłuszko” czy „Dużo radości z rodzinnej miłości”.  Efektem jej pracy z dziećmi i młodzieżą są misternie wyplecione wieńce dożynkowe, które zachwycają podczas Dożynek Gminy Bartoszyce oraz ozdoby świąteczne, które stanowią wystrój świetlicy.  Uczestniczy też w przedsięwzięciach na rzecz poprawy estetyki wsi. Swoimi bezinteresownymi działaniami kształtuje właściwe postawy prospołeczne, a credo, „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” oddaje cechy jej osobowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0090Marzanna Domoradzka – mieszkanka Wirwilt, prywatnie szczęśliwa żona i mama dwojga dzieci,  miłośniczka zwierząt. Zawodowo – kompetentny, skrupulatny i odpowiedzialny „strażnik” finansów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.  Wyjątkowa osobowość o ścisłym, matematycznym umyśle i głęboko humanistycznej postawie. Aktywne i silne ogniwo Stowarzyszenia Wspólny Dom Na rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce. Autorka i realizatorka wielu projektów ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb i rozwój mieszkańców Wirwilt i innych gminnych miejscowości na płaszczyźnie środowiska społecznego, naturalnego i kulturalnego. Kreatywna, konkretna i skuteczna w działaniu. Lubiana i szanowana przez szerokie grono współpracowników, petentów, beneficjentów projektowych przedsięwzięć, dzieci oraz znajomych za życzliwość, serdeczność, uczciwość i zawsze towarzyszący jej uśmiech. Dobry duch Wirwilt, Stowarzyszenia Wspólny Dom, GOPS-u i całej Gminy Bartoszyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0078Beata Dubrowna – mieszkanka Bezled, radna gminy Bartoszyce, pracuje w samorządzie już trzecią kadencję. Prywatnie matka trójki dzieci, które są całym jej światem. W swoich działaniach wspiera osoby i instytucje chroniące dzieci i ich dobro. To osoba dobrowolnie niosąca pomoc i angażująca się w prace na rzecz osób w różnych obszarach życia społecznego. Ma cechy dobrego wolontariusza. Lubi ludzi tak zwyczajnie, po prostu – rozumie ich, jest serdeczna i empatyczna. Z całą pewnością jest kontaktowa. Umie pocieszyć, wysłuchać, pomóc. Jej działania nie są wymuszone, ale spontaniczne i naturalne. Bywa groźna, ale to tylko poza, pomagająca osiągnąć szlachetne cele. Dzięki jej konsekwentnej pracy i uporowi wielu „wychodzi na przysłowiową prostą”. Jest tolerancyjna i odpowiedzialna. Holuje w życiu zasadzie: „Kiedy człowiek z całego serca stara się pomóc drugiemu pomaga równocześnie samemu sobie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0124Wojciech Ferdycz – sołtys sołectwa Rodnowo, który od kilku lat niezmiennie stanowi wzór do naśladowania. Dobrowolnie i świadomie wspiera własną pracą społecznie pozytywne inicjatywy. Jako sołtys współorganizuje działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla mieszkańców sołectwa Rodnowo. Wojtek jest osobą pełną pomysłów, chętny do pracy i do niesienia pomocy innym. Pomysły szybko wprowadza w życie, angażując przy tym mieszkańców. Dzięki mobilizacji Wojtka wieś Wojtkowo uzyskała III miejsce w konkursie „Czysta i estetyczna wieś gminy Bartoszyce 2017” dając przykład na to jak swoją postawą i zaangażowaniem można w skuteczny sposób integrować lokalne społeczeństwo. Optymizm i pogodne usposobienie w połączeniu z pracowitością i konsekwencją działania czynią Wojtka osobą, na którą zawsze można polegać. Oprócz pełnienia funkcji sołtysa Wojtek jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i okolic „Szansa i Rozwój” oraz Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0108Józef Hładasz – mieszkaniec Rodnowa, emerytowany nauczyciel, miłośnik historii i geografii.  Człowiek o dużym poczuciu humoru, jednocześnie odpowiedzialny i rzeczowy.  Wieloletni  przewodniczący Lokalnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Rodnowie. Od lat  zaangażowany w działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska. Inicjator wielu spotkań, imprez adresowanych do ludzi starszych. Owocnie współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poprawy życia lokalnej społeczności.  Aktywnie współdziała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko oraz Domem Kultury w Rodnowie organizując  m.in. uroczyste  obchody „Dni Seniora”.  Należy również do liderów tworzących oddolne inicjatywy społeczne. Wraz z nieformalną grupą „Nasza Wieś”  w ramach programu „Działaj lokalnie”  był  realizatorem projektu „Sztafeta pokoleń” w 2016 r. oraz „Rowerem zdrowo i ciekawie” w 2017r.  Współzałożyciel i aktywny po dzień dzisiejszy członek, Dyskusyjnego Klubu Książki działającego  przy bibliotece w Rodnowie. Działalność na rzecz swojej miejscowości to dla niego największa chluba i źródło satysfakcji. Aktywności społecznej  Pana Józefa towarzyszy credo „Każdy ma coś, co może dać innym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0102Elżbieta Jakóbczyk – mieszkańcy obdarzyli ją zaufaniem i powierzyli funkcję sołtysa sołectwa Tolko, którą pełni od 2 lat.  Pani Ela mimo pracy zawodowej nie szczędzi czasu i energii na rzecz poprawy wizerunku miejscowości. Angażuje mieszkańców do prac na rzecz wsi poprzez urządzenie miejsca na ogniska rodzinne i środowiskowe, odmalowanie ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw, porządkowanie terenu wokół chodników. Na szczególną uwagę zasługuje jej dbałość  o urokliwą „Zieloną Dolinę”, gdzie wśród krzewów i kwiatów chętnie odpoczywają młodsi i starsi mieszkańcy. Z jej inicjatywy ustawiono tu ławki, kosze na śmieci, dokonano nowych nasadzeń. Aktywnie działa w Radzie Parafialnej. Wykonała wiele prac na rzecz miejscowego kościoła i parafian. Dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji losowej otrzymują paczki świąteczne. Wspiera lokalną drużynę piłki nożnej. Chętnie angażuje się w działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. Nie szczędziła swego czasu w przygotowania do Dożynek Gminnych, gdzie wieniec ze wsi Tolko otrzymał wyróżnienie. Pani Ela jest osobą pracowitą, życzliwą, chętnie służy innym pomocą i wsparciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0100Kazimierz Kaczyński – mieszkaniec Galin, rolnik, z zamiłowania społecznik. Na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Zawsze życzliwy i chętny do pomocy przy działaniach społecznych. Z jego inicjatywy i środków przebudowano aleję wokół kościoła oraz wymieniono część oświetlenia wewnątrz kościoła. Pan Kazimierz czynnie uczestniczy w pracach mających na celu poprawę stanu lokalnych dróg. Zawsze służy swoją radą i pomocą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0096Danuta Matijcio -mieszkanka Galin, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Galinach. Członkini Koła Gospodyń Wiejskich  i Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”. Inicjatorka i realizatorka projektów unijnych związanych z organizacją zajęć w czasie ferii i wakacji dla. Czynna uczestniczka wielu prac na rzecz społeczności lokalnej. Dba o piękno i estetykę swojej miejscowości. Bierze udział w licznych imprezach okolicznościowych i kulinarnych reprezentując Galiny. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, jeżeli w coś się zaangażuje to z pozytywnym zakończeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0104Bożena Mączyńska – Od 2009 roku jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK.  Swoją działalnością charytatywną zaraża młodzież, z którą wspólnie prowadziła na terenie szkoły i w środowisku różne akcje charytatywne: „Gorączka złota”, „Zakręcona akcja”, „Kup pan szczotkę”, zbiórka karmy dla zwierząt dla Gminnej Przechowalni zwierząt w Sędławkach, pomoc pogorzelcom. Pani Bożena wraz z wolontariuszami była organizatorem zabaw dla dzieci i środowiska: „Święto pieczonego Ziemniaka” , „Powitanie Wiosny”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Dziecka” czy „Powitanie wakacji”. Wielokrotnie sprawowała opiekę nad młodzieżą podczas zbiórek żywności w  sklepach na terenie Bartoszyc. Prowadziła zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy. Dzięki jej zaangażowaniu szkoła zdobyła certyfikat Szkolny Klub Wolontariatu. Realizowała program autorski „Nie ma jak z rodziną”, którego celem zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną, wdrożenie do aktywnego odpoczynku przez ruch, podniesienie wiary we własne siły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0116Damian Nurczyk  – mieszka w Tolko. Jest pracowitym, sumiennym i  odpowiedzialnym młodym człowiekiem oraz wielkim miłośnikiem piłki nożnej.  W 2015 roku wstąpił do drużyny piłki nożnej w Tolko, a rok później  został jej kapitanem. Na boisku jest bramkarzem. Potrafi jednak w każdej sytuacji wesprzeć swoją drużynę i kiedy trzeba gra w polu.  Dzięki swoim predyspozycjom osobowościowym przyciągnął  młodych, którzy zaczęli spędzać w sposób aktywny czas i realizować się w lidze sołeckiej.  W sezonie 2015  drużyna z Tolko zajęła VI miejsce w lidze Sołeckiej Gminy Bartoszyce. Natomiast w 2016r. od kiedy jest kapitanem –  III miejsce. Zaangażowanie pana Damiana w krzewienie sportu wśród młodych ludzi z lokalnej społeczności spowodowało, że drużyna piłki nożnej osiąga coraz to lepsze wyniki.  Bardzo ważne jest to, że pomimo wielu obowiązków rodzinnych i zawodowych,  znajduje czas na aktywną bezinteresowną działalność służącą również promocji zdrowia, poprawie kondycji i kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Tym samym zasługuje na wyrazy wielkiego uznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0122Robert Piecewicz – mieszkaniec Barciszewa. Nieodpłatnie prowadzi zajęcia z drużyną seniorów Klubu Sportowego Wojciechy, angażuje się w polepszenie infrastruktury sportowej boiska. Aktywnie i skutecznie prowadzi sprawy organizacyjne pozwalające funkcjonować klubowi w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Jest osobą koleżeńską potrafiącą skupić wokół siebie osoby , które chcą czynnie uprawiać sport. Obecnie bierze udział w kursie trenerskim UEFA C , który pozwoli mu podnieść swoje kwalifikacje trenerskie, dzięki którym podniesie się poziom sportowy zawodników KS Wojciechy. Zawsze chętny do pracy, poświęcający mnóstwo prywatnego czasu klubowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0093Janina Rucińska – mieszkanka Wirwilt. Pani Janina jest osobą bardzo energiczną. Dba o czystość nie tylko wokół własnej posesji ale także na placu zabaw i w najbliższej okolicy. Chętnie uczestniczy we wszystkich akcjach społecznych i projektach realizowanych w miejscowości. Chętnie wspiera prace nad estetyką i wizerunkiem wsi. Plewi truskawki i poziomki posadzone na placu zabaw, przygotowywała klomby i sadziła na nich kwiaty i krzewy. Nieoceniony jest jej kunszt kulinarny, którym dzieli się podczas imprez integracyjnych, na które przynosi pyszne i słodkie ciasta. Pomimo swoich kłopotów ze zdrowiem chętnie pomaga chorym i starszym sąsiadom. Pani Janina jest osobą bardzo zaangażowaną w życie społeczności lokalnej. Uczestniczyła aktywnie podczas organizowanych Dni Rodziny w Wirwiltach, zabawie choinkowej i balu przebierańców dla dzieci. Nie obca jest jej też ciężka praca. Podczas remontu drogi swoją pracą dorównywała mężczyznom, mimo że jest dość filigranowej postury. W kilku słowach Pani Jasia to osoba miła, wrażliwa z wielką siłą i charyzmą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0082Marzena Suprynowicz – mieszka w Osiece. Od trzech lat  czyli od chwili wybudowania i otwarcia świetlicy wiejskiej w Osiece, jest bardzo zaangażowana w jej działalność. Jest to postać ciepła, wrażliwa, nietuzinkowa, tryskająca pozytywną energią, posiadająca głowę pełną pomysłów, które przekłada na wartościowe przedsięwzięcia. Stymuluje do twórczego działania, rozwijającego zainteresowania i pasje: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  Z jej inicjatywy w świetlicy odbywają się  cyklicznie spotkania grupy 60+ oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Jest inicjatorką i współorganizatorką imprez kulturalnych, okolicznościowych, wieczorów autorskich, spotkań edukacyjnych. Nie szczędząc prywatnego czasu, bierze również udział w pracach służących poprawie estetyki wsi. Pani Marzena aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko, Urzędem Gminy w  Bartoszycach, Stowarzyszeniem Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, co owocuje skutecznymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności.  Są to zrealizowane projekty: „Tradycja dodaj do ulubionych”, „Dużo radości z rodzinnej miłości” czy „Jarmark Wiejski – Czerwone Jabłuszko”.  Pani Marzena jest człowiekiem o wielkim sercu, otwartym na drugiego człowieka, a społeczna, bezinteresowna działalność przynosi jej wiele radości. Jest osobą godną naśladowania, a motto Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” wyraża jej postawę.

 

 

 

 

 

 

 

Gala Wolontariatu DSC_0003 Gala Wolontariatu DSC_0005 Gala Wolontariatu DSC_0009 Gala Wolontariatu DSC_0014 - Kopia Gala Wolontariatu DSC_0017 Gala Wolontariatu DSC_0022 Gala Wolontariatu DSC_0027 Gala Wolontariatu DSC_0032 Gala Wolontariatu DSC_0034 - Kopia Gala Wolontariatu DSC_0038 Gala Wolontariatu DSC_0041 Gala Wolontariatu DSC_0042 Gala Wolontariatu DSC_0043 Gala Wolontariatu DSC_0046 Gala Wolontariatu DSC_0050 Gala Wolontariatu DSC_0053 Gala Wolontariatu DSC_0059 Gala Wolontariatu DSC_0060 Gala Wolontariatu DSC_0063 Gala Wolontariatu DSC_0065 Gala Wolontariatu DSC_0067 Gala Wolontariatu DSC_0069 Gala Wolontariatu DSC_0071 Gala Wolontariatu DSC_0076