I Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Opublikowano: 6 grudnia 2017

Przegląd teatrów profilaktycznych 30Współczesny świat niesie ze sobą coraz to nowsze zagrożenia, mające bezpośredni związek z rozwojem cywilizacyjnym. Obniża się wiek dzieci, u których specjaliści rozpoznają zaburzenia zachowania, a nawet uzależnienia od środków psychoaktywnych, telefonu, tabletu, portali społecznościowych, gier komputerowych.

 

 

 

 

Stąd konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozumianych jako proces wspierający człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Aby treści przekazywane  młodym ludziom trafiały do ich wyobraźni i chroniły przed tym co niebezpieczne, powinny być podane w atrakcyjnej formie. Krótka pogadanka, czy naprędce wręczona ulotka raczej nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Młodym ludziom należy zaoferować coś interesującego, a najlepiej zaangażować osobiście w konkretne działania. Takie możliwości daje m.in. teatr profilaktyczny.

Podążając za głosem młodych ludzi, szukając nietuzinkowych form przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, postanowiliśmy po dłuższej przerwie, zaproponować gminnym placówkom oświatowym zabawę w teatr – mówi Renata Tadorowska z Urzędu Gminy Bartoszyce.  Na nasze zaproszenie odpowiedziały wszystkie szkoły i gminne przedszkole. Na deskach Domu Kultury w Bezledach, wystawiono 8 spektakli, wyreżyserowanych przez opiekunów grup, w tym jeden – z Żydowa, napisany przez uczniów. Tematyka dotyczyła zagrożeń płynących z sieci, uzależnień, przemocy, znaczenia prawidłowych relacji –  zarówno w grupie rówieśniczej jak i w rodzinie.

W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 90 młodych aktorów w wieku od 4 do 15 lat. Tego typu działania spełniają kilka funkcji. Są doskonałą okazją do tego, aby młodzi ludzie w niebanalny sposób wypowiedzieli się na temat problemów, z którymi często spotkają się w codziennym życiu. Pozwalają zdobyć rzetelną wiedzę, która następnie przekazywana jest rówieśnikom. Umożliwiają też odkrycie drzemiącego w młodych ludziach potencjału, co często przekłada się na wzmocnienie wiary w siebie i asertywność. To dwa istotne czynniki, chroniące młodych ludzi przed tym co ryzykowne i szkodliwe.

Przegląd teatrów profilaktycznych 1 Przegląd teatrów profilaktycznych 2 Przegląd teatrów profilaktycznych 3 Przegląd teatrów profilaktycznych 4 Przegląd teatrów profilaktycznych 5 Przegląd teatrów profilaktycznych 6 Przegląd teatrów profilaktycznych 7 Przegląd teatrów profilaktycznych 8 Przegląd teatrów profilaktycznych 9 Przegląd teatrów profilaktycznych 10 Przegląd teatrów profilaktycznych 11 Przegląd teatrów profilaktycznych 12 Przegląd teatrów profilaktycznych 13 Przegląd teatrów profilaktycznych 14 Przegląd teatrów profilaktycznych 15 Przegląd teatrów profilaktycznych 16 Przegląd teatrów profilaktycznych 17 Przegląd teatrów profilaktycznych 18 Przegląd teatrów profilaktycznych 19 Przegląd teatrów profilaktycznych 20 (2) Przegląd teatrów profilaktycznych 20 Przegląd teatrów profilaktycznych 21 Przegląd teatrów profilaktycznych 22 Przegląd teatrów profilaktycznych 23 Przegląd teatrów profilaktycznych 24 Przegląd teatrów profilaktycznych 25 Przegląd teatrów profilaktycznych 26 Przegląd teatrów profilaktycznych 27 Przegląd teatrów profilaktycznych 28 Przegląd teatrów profilaktycznych 29 Przegląd teatrów profilaktycznych 30 Przegląd teatrów profilaktycznych 31 Przegląd teatrów profilaktycznych 32 Przegląd teatrów profilaktycznych 33 Przegląd teatrów profilaktycznych 34 Przegląd teatrów profilaktycznych 35 Przegląd teatrów profilaktycznych 36 Przegląd teatrów profilaktycznych 37 Przegląd teatrów profilaktycznych 38 Przegląd teatrów profilaktycznych 39 Przegląd teatrów profilaktycznych 40 Przegląd teatrów profilaktycznych 41 Przegląd teatrów profilaktycznych 42 Przegląd teatrów profilaktycznych 43 Przegląd teatrów profilaktycznych 44 Przegląd teatrów profilaktycznych 45 Przegląd teatrów profilaktycznych 46 Przegląd teatrów profilaktycznych 47 Przegląd teatrów profilaktycznych 48