Otwarte konkursy ofert dla NGO

Opublikowano: 4 stycznia 2018

ngo-konkursy-170Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2018 rok

 

 

 

 

Konkursy przeznaczone są dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w zakresie:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce – 89 000,00 zł.

promocji i ochrony zdrowia – 15 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godz. 14.00

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami można znaleźć na stronie BIP