Oferta pracy w Urzędzie Gminy

Opublikowano: 11 stycznia 2018

SONY DSCWójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dróg  w Urzędzie Gminy Bartoszyce.

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 19.01.2018r. (piątek) w pokoju Nr 108 Urzędu Gminy w Bartoszycach ul. Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, do godz.1200 (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podinspektor ds. dróg”. Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
Oferty, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji (tutaj)