Czytam, bo lubię. Czytelnictwo w Żydowie

Opublikowano: 6 marca 2018

Niski poziom czytelnictwa w polskich szkołach oraz brak zainteresowania dzieci literaturą inną niż obowiązkowa doprowadził do zaistnienia sytuacji, w której polskie szkoły obligatoryjnie zobowiązane są do prowadzenia działań mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa  oraz kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Wiadomo jednak, że jest to proces długotrwały, gdyż z dnia na dzień nie da się naprawić tego, co zostało zaprzepaszczone przez lata. Dlatego też w Szkole Podstawowej w Żydowie, małymi krokami, ale konsekwentnie, prowadzi się szereg działań, które sprzyjają wzrostowi czytelnictwa a tym samym poprawie kultury czytelniczej w szkole.

Działania propagujące czytanie i wartości książki realizowane są wspólnie przez nauczycieli  wczesnej edukacji, wychowawców oraz innych nauczycieli szkoły przy ścisłej współpracy z biblioteką szkolną.

W ramach promocji czytelnictwa odbyły się w szkole dwa spotkania autorskie zorganizowane przez bibliotekarza. Pierwsze z pisarzem, muzykiem wywodzącym się z naszego lokalnego środowiska –Tomaszem  Matuszewskim, który  w humorystyczny i zarazem edukacyjny sposób przedstawił swoją twórczość. Przeczytał kilka swoich utworów o różnej tematyce. Nie zabrakło podczas spotkania również akcentu muzycznego w postaci  wykonania autorskiej kołysanki. Dla zainteresowanych poezją pan Tomasz zaproponował bliższe zapoznanie się z jego twórczością. Kolejne spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”. Tym razem szkołę odwiedził Stanisław Kwinto – syn nieżyjącej znanej lidzbarskiej pisarki – Ireny Kwinto. Cała uroczystość poświęcona była przedstawieniu życia,  twórczości oraz zasług dla kultury regionalnej Ireny Kwinto. Pan Stanisław przywiózł ze sobą również pamiątki po swojej mamie, wśród których znalazły się rękopisy utworów, scenariusze przedstawień teatralnych i nagrody. Najwięcej zainteresowania wzbudził Order Uśmiechu – nagroda przyznawana przez dzieci za twórczość dla dzieci.

Oprócz spotkań autorskich na uwagę zasługuje również zorganizowanie imprezy środowiskowej z udziałem proboszcza miejscowej parafii.  Szkoła gościła ks. Mariusza Grabasa, który w biskupim stroju zapoznał uczniów z legendą o Św. Mikołaju z Miry. Zestawienie dwóch postaci – historycznej i komercyjnej – pozwoliło uczniom uzmysłowić jak dużą rolę odgrywa znajomość historii i literatura w życiu człowieka.

Jednym z lepszych sposobów „przemycania”  literatury do życia dzieci okazały się konkursy czytelnicze. Jeden z nich dotyczył twórczości Brzechwy i Tuwima, a zorganizowany został przez nauczyciela biblioteki. Miał on na celu zachęcić uczniów do czytelnictwa, zapoznać z twórczością literatów oraz rozbudzić wyobraźnię i kreatywność najmłodszych uczniów.

Kolejną okazją do zbliżenia z literaturą okazała się lekcja biblioteczna zorganizowana dla wszystkich uczniów szkoły, połączona z obchodami rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej.  Podopieczni, zapoznali się z życiem i dziełami autorki. Obejrzeli prezentację multimedialną uzupełnioną komentarzem nauczyciela, recytowali wiersz, uczestniczyli również w quizie ze nagrodami. Wrażliwość kulturową i społeczną uczniów rozwijano również  poprzez „Piątkowe spotkania z literaturą” w oddziale przedszkolnym, kiedy to starsi uczniowie czytali całe lub fragmenty książek dostosowanych do wieku słuchaczy – przedszkolaków.

Szkoła dodatkowo bierze udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”,  Narodowym Czytaniu „Wesela” St. Wyspiańskiego, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Słowem Malowane na interpretację utworu Wandy Chotomskiej.

Ponadto duży nacisk kładzie się w szkole na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dodatkowo propagowano książki i piśmiennictwo poprzez organizowanie wystaw i gazetek.

W ramach podnoszenia indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocji czytelnictwa na bieżąco uzupełniano księgozbiór biblioteki o nowości oraz pozycje dla dzieci i  młodzieży. – Wszystkie wymienione działania przyniosły oczekiwany skutek i dziś możemy się pochwalić wzrostem poziomu czytelnictwa oraz widocznym zaangażowaniem uczniów w życie biblioteki. Wiele jeszcze przed nami, ale działamy w dobrym kierunku z niegasnącym zapałem – mówi Joanna Borys, bibliotekarz.