Gminne spotkanie profilaktyczne w Galinach

Opublikowano: 10 kwietnia 2018

W świetlicy wiejskiej w Galinach, dla uczniów gminnych szkół, zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Kręci nas bezpieczeństwo”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Galinach. Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą przemocy, zdobycie wiedzy o rodzajach przemocy i sposobach obrony przed nią, uświadomienie skutków stosowania przemocy oraz przeciwdziałanie przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie.

Podczas konkursu gościliśmy przedstawicieli instytucji: Renatę Tadorowską z Urzędu Gminy w Bartoszycach, Rafała Słupianek i Pawła Mazuro z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, którzy zasiedli w komisji jury i czuwali nad prawidłowością przebiegu konkursu.

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza polegała na indywidualnym napisaniu testu przez uczniów. Następnie jako trzyosobowa drużyna z każdej szkoły uczniowie zmierzyli się ze scenkami sytuacyjnymi zdobywając punkty za prawidłową odpowiedź. Trzecim etapem było rozwiązanie krzyżówki. Po zsumowaniu wszystkich punktów zdobytych przez uczniów, dogrywkę mieli uczniowie ze SP w Galinach, SP Sokolicy i SP Żydowo. Zadaniem ich było ułożenie hasła z rozsypanki wyrazowej w jak najkrótszym czasie.

Komisja wraz z dyrektor Mariolą Jagiełło wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Bezledach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojciechach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Galinach

 

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostali nagrodzeni upominkami. Wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie profilaktycznym, który przygotowały nauczycielki Małgorzata Kwakszys oraz Sylwia Kondraciuk.

– Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zorganizowane przedsięwzięcie jest kluczem i wyznacznikiem do podejmowania inicjatyw  w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, które wpisuje się w zadania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego – mówi Mariola Jagiełło.