Realizowany jest projekt „Zielony zakątek Młynówki”

Opublikowano: 10 kwietnia 2018

Projekt „Zielony zakątek Młynówki” jest już realizowany, budowa wiaty w Wirwiltach idzie pełną parą. Postawiony jest już jej szkielet. Pogoda sprzyja, więc prace przebiegają zgodnie z planem. Najbardziej cieszy fakt, że wiata powstała z inicjatywy samych mieszkańców Wirwilt a pieniądze na ten cel pozyskało Stowarzyszenie Wspólny Dom, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.