Podział Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze

Opublikowano: 11 kwietnia 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości:

 

Uchwałę Nr XXXIV/374/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1655 ).

Treść uchwały w załączeniu.

W myśl art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego na uchwałę Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego  w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 kwietnia  2018 r.

 

Wójt Gminy Bartoszyce

/-/ Jadwiga Gut