Podział Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania

Opublikowano: 11 kwietnia 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości:

 

Uchwałę Nr XXXIV/375/2018/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1656).

Treść uchwały w załączeniu.

W myśl art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego na uchwałę Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Bartoszyce

/-/ Jadwiga Gut