Realizują projekt „E-kompetencje bez barier”

Opublikowano: 9 maja 2018

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie  na mocy porozumienia z gminą Bartoszyce realizuje projekt „E-kompetencje bez barier”, skierowany do mieszkańców gminy, którego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych. W powstałych e-klubach w Osiece, Tolko, Wojciechach, Bezledach i Skitnie uczestnicy zajęć poznają wirtualny świat. Uczą się obsługi komputera, instalowania i korzystania z aplikacji w telefonach, surfują po internecie.

Tym razem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości za pomocą odpowiednich programów komputerowych kursanci wykonali polską flagę.

 

 

Projekt reali ozwany jest w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.