Zebranie wiejskie w Łabędniku

Opublikowano: 14 maja 2018

Radny Gminy Bartoszyce oraz sołtys sołectwa Łabędnik zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Łabędniku. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony mieszkańcom projekt nowej uchwały Rady Gminy Bartoszyce, dotyczącej:

– maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

– zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, znowelizowanej w dniu 10 stycznia 2018 r. przed podjęciem wyżej wymienionej uchwały, Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy – sołectwa.