Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej w Borkach

Opublikowano: 6 czerwca 2018

Na podstawie §24 uchwały NR XXXVI/388/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Borki (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 2018 r., poz. 2279)

 

z w o ł u j ę

na dzień 19 czerwca 2018 r. (wtorek) na godz. 1800  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko

zebranie mieszkańców sołectwa Borki

w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa BORKI

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej
  4. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa
  5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
  6. Zgłoszenia kandydatów na członków rady sołeckiej
  7. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
  8. Zamknięcie zebrania

 

Wójt Gminy Bartoszyce

 /-/ Jadwiga Gut