Święto rodziny w Galinach

Opublikowano: 14 czerwca 2018

W Szkole Podstawowej w Galinach odbył się festyn rodzinny – wpisany w obchody XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.

Uroczystość była nietypowa, ponieważ w trakcie jej trwania połączono walory rozrywkowo-edukacyjne. Współorganizatorami imprezy było Stowarzyszenie „Nasze Galiny”, Sołectwo Galiny oraz miejscowy oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodnim tematem festynu było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Nie jest to dla nas bez znaczenia, ponieważ w bieżącym roku szkolnym nasza placówka ubiega się o uzyskanie certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Obecny na imprezie Bartłomiej Chilmanowicz- zawodowy strażak i ratownik medyczny, przybliżył zasady użycia defibrylatora – urządzenia ratującego życie człowieka w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca. Dzięki staraniom galińskiego stowarzyszenia oraz innych organizacji i jednostek już niedługo w Galinach zostanie zainstalowane takie właśnie przenośne urządzenie. Abyśmy mieli świadomość tego, kiedy i w jaki sposób możemy go wykorzystać strażacy zademonstrowali sytuacje wymagające pomocy drugiego człowieka. Każdy chętny widz mógł spróbować swoich sił i przećwiczyć użycie defibrylatora na fantomie. Ćwiczeniom towarzyszyły występy uczniów, przeplatane sportowymi konkurencjami rodzinnymi. Bawiły się zarówno dzieci jak i ich rodzice. Tradycyjnie podczas zabawy funkcjonował bufet z kiełbaskami i  słodkościami przygotowanymi przez rodziców.

Dyrekcja szkoły oraz cała społeczność szkolna dziękuje wszystkim współorganizatorom- sołtysowi Marcinowi Przybyszowi, Bartłomiejowi Chilmanowiczowi, strażakom z OSP Galiny i rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy.