Zmiana terminu zebrania w Borkach

Opublikowano: 18 czerwca 2018

Informuję, iż uległ zmianie termin zebrania mieszkańców sołectwa Borki w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa BORKI, które odbędzie się 22 czerwca 2018 r. (piątek) na godz. 1800  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko.

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej
  4. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa
  5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
  6. Zgłoszenia kandydatów na członków rady sołeckiej
  7. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
  8. Zamknięcie zebrania

 

 

 Wójt Gminy Bartoszyce

 Jadwiga Gut