Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Opublikowano: 22 czerwca 2018

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” będzie przeprowadzać nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 2 do 16 lipca 2018 roku na:

a) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – start-up (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=431);

b) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=427);

c) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=428);

d) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=429);

e) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=430).”