Nowe konkursy z PROW

Opublikowano: 31 października 2018

Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

  1. a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego:
    Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji

Minimalna wartość projektu:  5 000 złotych
Minimalna kwota wsparcia:    5 000 złotych
Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 złotych

 

  1. b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Minimalna wartość projektu: 5 000 złotych
Minimalna kwota wsparcia:   5 000 złotych
Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 złotych

Więcej szczegółów na stronie: www.warminskizakatek.pl