II sesja Rady Gminy Bartoszyce

Opublikowano: 26 listopada 2018

30 listopada 2018 r. o godz. 10.00  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach
odbędzie się II sesja Rady Gminy Bartoszyce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały:
 7. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018;
 8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019;
 9. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bartoszyce;
 10. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady gminy.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Iwański