Kampania „Biała Wstążka” w Sokolicy

Opublikowano: 18 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa w Sokolicy włączyła się w gminną edycję Światowych 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć w ramach międzynarodowej kampanii społecznej „Biała Wstążka”.

 

Z okazji tak ważnej inicjatywy w szkole zaplanowano i zrealizowano zadania związane Sokolicyz przeciwdziałaniem przemocy. Zorganizowano konkurs plastyczny oraz pogadanki z uczniami. Wszystkie klasy włączyły się w kampanię i przygotowały transparenty z hasłami przeciw przemocy.  Punktem kulminacyjnym kampanii „Biała Wstążka” był apel, podczas którego podsumowano wszystkie przeprowadzone działania i nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego. – Jesteśmy przeciwko przemocy, dlatego chętnie podejmujemy zadania, które wpisują się  w gminne programy profilaktyczne, są ciągłością szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i przynoszą zamierzone rezultaty. Podejmowane przez naszą placówkę działania profilaktyczne sprzyjają właściwym zachowaniom uczniów, w których podkreśla się ideę niesienia dobra – mówi Sylwia Kondraciuk, szkolny pedagog.