Wybrani sołtysi i rady sołeckie

Opublikowano: 6 lutego 2019

Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysa i rady sołeckie. Sukcesywnie będziemy dodawać kolejne sołectwa.

  1. Sołectwo Borki

Sołtys – Kazimierz Krysiński

Rada: Danuta Dzbeńska, Beata Gąska, Ireneusz Piórkowski

 

  1. Sołectwo Spytajny

Sołtys – Jarosław Popławski

Rada: Bogusław Andruszkiewicz, Tomasz Żełabowski

 

  1. Sołectwo Kiersity

Sołtys: Małgorzata Niebrzegowska

Rada: Izabela Huszcza, Mieczysław Więcek

 

  1. Sołectwo Tolko

Sołtys: Damian Nurczyk

Rada: Maria Knifka, Elżbieta Jakóbczyk

 

   5. Sołectwo Rodnowo

Sołtys: Wojciech Ferdycz

Rada: Martyna Majchrzak, Mirosław Kazelski, Urszula Kulińska

 

6. Sołectwo Wajsnory

Sołtys: Ewelina Balińska

Rada: Agnieszka Kowalczyk, Sylwia Czepanko

 

7. Sołectwo Tapilkajmy

Sołtys: Grzegorz Wojtowicz

Rada: Zbigniew Bucik, Artur Ziemacki

 

8. Sołectwo Wojciechy

Sołtys: Andrzej Wierzbicki

Rada Sołecka: Marzena Kosek, Mirosław Kryszczak, Sebastian Kowalski

 

9. Sołectwo Barciszewo

Sołtys: Zofia Szablak

Rada Sołecka: Marek Bucik, Krzysztof Szablak

 

10. Sołectwo Łojdy

Sołtys: Artur Szoka

Rada: Joanna Bakalarczyk, Wiesław Kaplewski

 

11. Kiertyny Wielkie

Sołtys: Marek Staniec

Rada: Krzysztof Zaborowski, Tomasz Monkiewicz

 

12. Sołectwo Żydowo:

Sołtys: Tadeusz Tomaszewicz

Rada: Małgorzata Herman, Bożena Lewandowska, Andrzej Stypik

 

13. Sołectwo Kinkajmy:

Sołtys: Ireneusz Rogowski

Rada: Iwona Cegiełka, Agnieszka Jęcek, Barbara Ignaciuk

 

14. Sołectwo Witki:

Sołtys: Krzysztof Swacha

Rada: Mariusz Kleinschmidt, Dariusz Madejek

 

15. Sołectwo Nalikajmy

Sołtys: Jacek Bała

Rada sołecka: Anna Warda, Joanna Borys

 

16. Sołectwo Dąbrowa

Sołtys: Urszula Sośnicka

Rada sołecka: Magdalena Gąsior, Justyna Zienkiewicz

 

17. Sołectwo Skitno

Sołtys: Ewelina Biały

Rada sołecka: Joanna Rurka, Jarosław Pasławski

 

18. Sołectwo Szylina Wielka

Sołtys: Renata Bącik

Rada sołecka: Sławomir Mały, Krzysztof Flis

 

19. Sołectwo Wirwilty

Sołtys: Mirosław Ziatyk

Rada Sołecka: Arkadiusz Szczepanik, Roman Kwiatkowski, Paweł Hejno

 

20. Sołectwo Bezledy

Sołtys: Wiesław Błachnio

Rada sołecka: Roman Boras, Andrzej Majewski, Grzegorz Ritkowski, Barbara Ciślak, Justyna Sulej

 

21. Sołectwo Maszewy:

Sołtys: Mirosław Bogdan Przybyłek

Rada Sołecka: Zbysław Semeniuk, Krzysztof Sturlis, Roman Mączyński

 

22.Sołectwo Węgoryty:

Sołtys Eugeniusz Walczak

Rada sołecka: Izabela Tabaka, Alina Kryczka

 

23. Sołectwo Łabędnik:

Sołtys: Mariusz Michalec

Rada sołecka: Kazimierz Kosiński, Elżbieta Wrona, Roman Lakei, Małgorzata Michalec

24. Sołectwo Sokolica:

Sołtys: Ewa Rubach

Rada sołecka: Renata Gieczewska, Wojciech Jaworski

 

25. Sołectwo Trutnowo

Sołtys: Ewa Parzych

Rada Sołecka: Katarzyna Strzelczyk, Jarosław Parzych

 

26. Sołectwo Gromki

Sołtys: Sylwia Napiórkowska

Rada Sołecka: Stanisław Sidorowicz, Arkadiusz Piskorz

 

27. Sołectwo Galiny

Sołtys: Marcin Przybysz

Rada sołecka: Marek Barszczewski, Maria Kisiel, Łukasz Bocis, Jan Andruch

 

28. Sołectwo Minty:

Sołtys: Bogusław Łatanyszyn

Rada Sołectwa Minty: Robert Białucha, Andrzej Kozłowski, Karolina Prokopczyk

 

29.Sołectwo Bąsze

Sołtys: Natalia Jasiukiewicz

Rada Sołecka: Grzegorz Woronowicz, Jerzy Jasiukiewicz, Bożena Kaźmierczak, Mariusz Artymiuk

 

30.Sołectwo Osieka

Sołtys: Henryka Kupisz

Rada Sołecka: Rafał Kupisz, Maria Brożko

 

31.Sołectwo Połęcze

Sołtys: Zofia Bryl

Rada Sołecka: Artur Pleskot, Joanna Wileńska-Markowska, Helena Kupniewska

 

32.Sołectwo Krawczyki

Sołtys: Edward Jagiełło

Rada sołecka: Tomasz Masiulaniec, Anna Zabłocka