V sesja Rady Gminy Bartoszyce

Opublikowano: 7 lutego 2019

Informuję, że 13 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach
odbędzie się V sesja Rady Gminy Bartoszyce.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

b) w  sprawie  ustalenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce,

c) w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok 2019 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania,

d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Iwański