Cyfrowa babcia i cyfrowy dziadek

Opublikowano: 8 lutego 2019

W świetlicy wiejskiej w Osiece odbyły się obchody  Dnia Babci i Dziadka „Cyfrowa babcia, cyfrowy dziadek – spotkanie z kolędą”, na które przybyli mieszkańcy sołectwa Osieka i okolic. Uroczystość odbyła się  w ramach projektu  „E-kompetencje bez barier”, który jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach  na mocy porozumienia z Gminą Bartoszyce. Uczestnicy spotkania nie tylko miło spędzili czas, lecz również mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizie pt.  „Jak dobrze znasz polskie kolędy?”.  Podczas uroczystości zaprezentował się także zespół śpiewaczy z „Gala” z Galin.