Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Opublikowano: 7 maja 2015

tolko3Prawnik z trzydziestoletnim stażem sędziego orzekającego w sprawach karnych, ekspert w zakresie przestępczości zorganizowanej, doradca Rzecznika Praw Dziecka, znana z telewizyjnego program telewizyjnego Anna Maria Wesołowska gościła w gminie Bartoszyce. W dniu 05 maja b.r. na zaproszenie Urzędu Gminy w Bartoszycach, w bezledzkim domu kultury, przeprowadziła dwie niezwykle interesujące lekcje profilaktyki.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyła młodzież z ze szkoły podstawowej w Bezledach oraz gimnazjaliści z Bezled i Kinkajm. Adresatem drugiego spotkania byli dorośli. Tematyka oby spotkań była podobna. Pani sędzia omówiła kwestie związane z negatywnymi zachowania młodych ludzi, zwracając uwagę na konsekwencje, które mogą za sobą pociągnąć. Ostrzegała przed wejściem w konflikt z prawem. Mówiła o przemocy, uzależnieniach, zagrożeniach płynących z internetu. Dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym z sali rozpraw. Była też okazja do przymierzenia togi sędziowskiej i wzięcia do ręki sędziowskiego łańcucha. Niezwykle ciekawe i edukujące spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami od uczniów, m.in. o szczegóły związane z pracą sędziego, wymaganiach jakie należy spełnić, aby nim zostać, ścieżce edukacyjnej.– To była bardzo ciekawa i interesująca lekcja – mówili zgodnie uczniowie biorący udział w spotkaniu.
Tematem wiodącym w spotkaniu z dorosłymi były kwestie związane z odpowiedzialnością rodziców za wychowanie dziecka. Anna Maria Wesołowska mówiła o najczęściej popełnianych błędach wychowawczych, które mogą doprowadzić młodego człowieka na ławę oskarżonych. Zwróciła uwagę na to, iż obowiązujące w Polsce przepisy prawne, dotyczące ochrony rodziny, należą do najlepszych w Europie. Ich skuteczność zależy m.in. od dobrej współpracy instytucjonalnej. Sędzia Wesołowska podkreśliła ogromną rolę szkoły w procesie wychowania młodego człowieka. Zachęcała do zakładania kącików prawnych w placówkach oświatowych i instytucjach świadczących szeroko rozumianą pomoc rodzinie. Oba spotkania przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze. Były wspólne zdjęcia i autografy.
Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że spotkanie z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa, jakim jest sędzia Anna Maria Wesołowska, będzie niezapomnianą lekcją profilaktyki dla wszystkich, którzy mieli okazję w niej uczestniczyć.

tolko1 tolko2 tolko4 tolko5. tolko6. (2) tolko7. tolko8. tolko9 (2) tolko10 (2) tolko11 (2) tolko12 (2) tolko13