Bezpieczne ferie

Opublikowano: 25 lutego 2014

W ramach programu „Bezpieczne ferie” w szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach odbyło się spotkanie uczniów z oddziałów zerowych i klas I-VI z sierżantem Krzysztofem Leśniewskim policjantem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Tematem spotkania było zachowanie bezpieczeństwa w czasie ferii. Wszyscy na pewno zapamiętają dobre rady naszego gościa, które mówiły m.in. o: niebezpieczeństwach grożących na drodze,  bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, ważnej roli ubiorów i elementów odblaskowych, konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy (z dala od jezdni), zachowaniu się podczas kontaktu z obcą osobą. Sierż. Krzysztof Leśniewski przypomniał także numery telefonów alarmowych oraz zasady postępowania w razie wypadku. Dziękujemy za spotkanie i troskę o nasze bezpieczeństwo.

Jolanta Wójcik