Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Opublikowano: 20 lipca 2015

dsc_0269-300x208Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku osoby, które otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych Stowarzyszeniu „Wspólny Dom” na rzecz mieszkańców gminy Bartoszyce.
Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na rzecz mieszkańców gminy Bartoszyce, realizować będzie cykliczne działania z zakresu:
1. włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych w tym zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji
2. zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na rzecz mieszkańców gminy Bartoszyce objęła wsparciem żywnościowym 800 rodzin. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były działania towarzyszące integrujące mieszkańców, przekazywanie informacji dotyczących tych działań, informowanie o zasadach udziału w programie, miejscach dystrybucji żywności oraz różnego rodzaju działaniach na rzecz włączenia społecznego w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

POPZ-logotypy_mini(1)