Konsultacje analizy SWOT

Opublikowano: 20 lipca 2015

konsultacjeTrwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022”. Pierwszego lipca odbyły się warsztaty konstruowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla Gminy Bartoszyce. Dwudziestoosobowa grupa wypracowała 40 elementów analizy SWOT. W załączeniu przedstawiamy wyniki tych warsztatów.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tymi wynikami i do 24 lipca 2015 r. można zgłaszać swoje uwagi pisemnie na adres Urząd Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce lub mailowo: s.jonczyk@gmina-bartoszyce.pl.

Wyniki warsztatów

Analiza SWOT