Narkotyki? To mnie nie kręci!

Opublikowano: 13 marca 2014

Gmina Bartoszyce uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Narkotyki? To mnie nie kręci!. Jej celem jest dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku zażywania marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, a pośrednio przeciwdziałanie próbom ich użycia. W akcji uczestniczy Urząd Gminy w Bartoszycach oraz gminne gimnazja.

Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół w gminie Bartoszyce potwierdzają, że młodzieńcze eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, sprowadza się najczęściej do doświadczeńz marihuaną. Wnioski z badań, powodują konieczność podejmowania działań, których celem jest  dostarczenie prawdziwych informacji na temat skutków przyjmowania środków psychoaktywnych i umożliwienie młodym ludziom dokonywania racjonalnych wyborów. W ramach kampanii, z inicjatywy Urzędu Gminy w Bartoszycach – przy współpracy z pedagogami gminnych gimnazjów – zaplanowano szereg działań, wpisujących się w założenia akcji. Zakupione ze środków gminnego samorządu materiały edukacyjne, zostały przekazane pedagogom szkolnym  i stanowią cenne uzupełnienie warsztatów, szkoleń, prelekcji i pogadanek, adresowanych do uczniów, nauczycieli  i rodziców.

W ramach kampanii, Urząd Gminy w Bartoszycach, ogłasza konkurs na projekt ulotki profilaktycznej.  Do udziału zapraszamy gimnazjalistów z Bezled i Kinkajm. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóływ Regulaminie.

 

Regulamin konkursu

Oświadczenie dla uczestnika