Turniej Wiedzy Pożarniczej

Opublikowano: 17 marca 2014

 

SONY DSCW siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbył się Miejsko – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięła młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy i miasta Bartoszyce.

 

 

 

 

Trzech pierwszych uczestników w poszczególnych kategoriach wyróżniono statuetkami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy Bartoszyce. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wezmą udział w eliminacjach powiatowych do turnieju wojewódzkiego.

 

 

 

I – szkoły podstawowe:

 

1. Bielicki Dawid – SP Galiny- 17 pkt.

 

2. Gałązka Weronika – SP Żydowo- 14 pkt.

 

2. Makarewicz Karolina – SP Nr 8 – Bartoszyce14pkt.

 

4. Lech Jakub – SP Wojciechy – 13 pkt.

 

5. Jasiorski Jakub – SP Sokolica – 12 pkt.

 

 

II – gimnazja:

 

1. Osowska Karolina – Bezledy – 21 pkt.

 

2. Wawrykiewicz Piotr – Gim. Nr 2 Bartoszyce 18 pkt.

 

3. Brodzik Paweł – Gim. Nr 2 Bartoszyce 16 pkt.

 

4. Stańczyk Katarzyna – Gim Nr 3 Bartoszyce – 13 pkt.

 

5. Dąbrowny Jarosław- Gim Nr 3 Bartoszyce – 12 pkt.

 

6. Czapla Jarosław – Kinkajmy – 9 pkt.

 

 

III – szkoły ponadgimnazjalne:

 

1. Szczepura Aleksandra – LO im. St. Żeromskiego – 12 pkt.

 

2. Kowejsza Klaudia – LO im. St. Żeromskiego – 10 pkt.

 

Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Urząd Gminy Bartoszyce.

 

 

Jan Kupis, Komendant Gminny OSP

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC