Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Opublikowano: 17 marca 2014

ngo2014Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania  publicznego Gminy Bartoszyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty