Powstanie nowa nawierzchnia i parkingi

Opublikowano: 30 sierpnia 2016

remont drogi w Bezledachfot.1W długo oczekiwanym konkursie na budowę i przebudowę dróg lokalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2022, do podziału było 130 mln. zł. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków, z czego tylko 182 mogło uzyskać dofinansowanie.

 

 

 

 

Gmina Bartoszyce znalazła się w gronie samorządów, które napisały najlepsze projekty i otrzymała dofinansowanie w kwocie 996.967,00 zł. na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Bezledach o długości 1026 m. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.566 819,93 zł.

Umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem zostały podpisane w dniu 25 sierpnia br. Samorząd gminy podjął działania mające na celu jak najszybszą realizację inwestycji. Przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia projektanta i wykonawcy drogi zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”. Dzięki temu, następnego dnia po zawarciu umowy o dofinansowanie tj. 26 sierpnia br., Jadwiga Gut, Wójt Gminy Bartoszyce podpisała umowę na realizację inwestycji z wykonawcą. Prace będą polegały na przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie i budowie chodników oraz kanalizacji deszczowej, a także na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dzięki inwestycji zwiększy się komfort i bezpieczeństwo komunikacyjne użytkowników drogi.

 

Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wykonawcą

remont drogi w Bezledachfot.1remont drogi w BezledachDSC_0707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi w Bezledach, które będą remontowane

remont drogi w BezledachDSC_0001 remont drogi w BezledachDSC_0006 remont drogi w BezledachDSC_0013 remont drogi w BezledachDSC_0016 remont drogi w BezledachDSC_0017 remont drogi w BezledachDSC_0021 remont drogi w BezledachDSC_0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyremontowane drogi w Bezledach

tablica informacyjna DSC_0072 DSC_0077 DSC_0082