Gmina Bartoszyce

Logo: Urząd Gminy Bartoszyce

zmieniamy się na lepsze

ANKIETA

Dodano: 15.01.2021
W związku z przystąpieniem do realizacji Pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego" przez Partnerstwo „Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza" zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii mieszkańców Gminy Wiejskiej Bartoszyce na temat usług publicznych i potrzeb mieszkańców.
Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorząd kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Należące do Partnerstwa Gminy przygotowują aktualnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Zakładam również, że realizacja ww. strategii przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z Gminą Bartoszyce. 
Ankieta jest online Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Z uwagi na krótki okres analizy proszę aby ankieta została wypełniona max. do dnia - 31.01.2021r. przez największą liczbę mieszkańców Naszej Gminy. W tym celu proszę Państwa o rozpowszechnienie informacji o możliwości wypowiedzenia się mieszkańców Gminy Bartoszyce poprzez wypełnienie ankiety.
 
 
Dodatkowo ankieta znajduje się na stronie internetowej Gminy Bartoszyce w zakładce Aktualności/Partnerstwo pn. „Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza": http://gmina-bartoszyce.pl/
 
 
Z góry dziękuję za współpracę.
Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?