Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Kontakt

Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Jolanta Sosińska Kierownik referatu Kadry
Nr pokoju 107
tel. 89 762-77-01
Patrycja Paterek Inspektor
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja działalności gospodarczej
 Nr pokoju: 107
tel. 89 762-77-01
Regina Bielicka Podinspektor Sprawy administracyjne i archiwum zakładowe
Nr pokoju: 108
tel. 89 762-77-00
Katarzyna Nurczyk Sekretariat Obsługa kancelaryjna
Nr pokoju: 108
tel. 89 762-77-00
Paulina Słupianek Podinspektor Obsługa Rady Gminy, informacja publiczna
Nr pokoju: 1
tel. 89 762-77-12
Robert Wąsik Inspektor Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Nr pokoju: 2
tel. 89 762-77-13
 
 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Iwona Birecka   sprawy oświaty
Nr pokoju: 9
tel. 89 762-77-19
Jan Biały podinspektor sprawy sportu i turystyki
Nr. pokoju: 2
tel. 89 762-77-14
     
 
 

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Kamil Lech Kierownik referatu  
Nr pokoju: 7
tel. 89 762-77-17
       
Małgorzata Mycio Podinspektor   remonty i gospodarka komunalna
Nr pokoju: 7
tel. 89 762-77-17
Anna Wójcik Inspektor gospodarka przestrzenna
Nr pokoju: 8
tel. 89 762-77-18
Emil Bogusławski Podinspektor sprawy dróg
 Nr pokoju:8
tel. 89 762-77-18
 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Stefan Kołodko Kierownik referatu  
Nr pokoju: 9
tel. 89 762-77-15
Agnieszka Sobiecka Podinspektor  rolnictwo i ochrona przyrody
  Nr pokoju: 6
tel. 89 762-77-16
Tomasz Pawłowicz Inspektor
leśnictwo i ochrona środowiska
Nr pokoju: 6
tel. 89 762-77-16
Milena Wojtkiewicz Podinspektor gospodarka odpadami komunalnymi
  Nr pokoju : 10
tel. 89 762-77-23
 
 

Referat Finansowy

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Danuta Główka Kierownik Referatu skarbnik gminy
Nr pokoju: 104
tel. 89 762-77-08
Barbara Kasjaniuk Zastępca Skarbnika zastępca skarbnika gminy
Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Anna Synowiec Podinspektor rachunkowość jednostek budżetu
Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Elżbieta Makar Główny specjalista rachunkowość jednostek i budżetu
  Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Beata Tywoniuk Inspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 762-77-06
Stanisława Sawka Podinspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 762-77-06
Anna Jaroszewicz-Morawska Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu
Nr pokoju: 105
tel. 89 762-77-09
Anna Kosakowska-Bocis Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu   
Nr pokoju: 105
tel. 89 762-77-09
Dorota Iwanowicz Główny specjalista wymiar podatku
Nr pokoju: 106
el. 89 762-77-10
Anna Bieniek Inspektor egzekucja podatków i opłat
Nr pokoju: 106
tel. 89 762-77-10
Anna Buczko Kasjerka obsługa kasy
Nr pokoju: 100
tel. 89 762-77-11
Aneta Haponiuk Specjalista naliczanie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr pokoju: 10
tel. 89 762-77-23
 
 
 Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
 Renata Tadorowska    
 Nr pokoju: 103
te. 89 762-77-05
 
Sylwia Jończyk
 Podinspektor pozyskiwanie środków pozabudżetowych i rozwój gminy
 Nr pokoju: 103
tel. 89 762-77-05
 Ewa Izdebska Podinspektor samodzielne stanowisko ds. promocji i komunikacji
 Nr pokoju: 103
tel. 89 762-77-05
 Ewa Izdebska Administrator strony kontakt e-mail: e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl   Nr pokoju: 103
tel. 89 762-77-05
 

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Jan Janczewski Podinspektor sprawy wojskowe, obrona cywilna
Nr pokoju: 2
tel. 89 762-77-14
 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

 
Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Andrzej Rogowicz Informatyk   tel. 89 762-77-20
 
 

Formularz kontaktowy

  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  • Wyślij

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?