Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020r. (czwartek) od godziny 600 w sołectwach: Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy, Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo
 
oraz w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) od godziny 600  w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo, Węgoryty i Witki
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich właścicieli prywatnych posesji (nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
 
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania do sołtysa w terminie do dnia 20 kwietnia 2020r.
 
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję
w dniu 23 kwietnia 2020r. (czwartek)  do godziny 600
(sołectwa wymienione jak wyżej)
oraz w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) do godziny 600
(sołectwa wymienione jak wyżej)
W przypadku dużej ilości odpadów w danym dniu/rejonie,
odpady zostaną odebrane następnego dnia.

Gmina przyjazna seniorom

 
 
Główne problemy, które dotykają osób starszych w naszych lokalnych środowiskach to izolacja, niska aktywność społeczna, problemy zdrowotne i ekonomiczne.
- Wiedza, doświadczenie i energia seniorów to kapitał, na zmarnowanie, którego nie możemy sobie pozwolić, zwłaszcza w dobie kryzysu – mówi Andrzej Dycha, Wójt Gminy Bartoszyce.  – W tym roku podjęliśmy szereg działań sprzyjającym osobom starszym. Na początek nastawiliśmy się na znaczącą poprawę przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej, aby ludzie starsi mogli bezpiecznie i swobodnie poruszać się poza mieszkaniem, a tym samym mieli ułatwiony dostęp do budynków i otwartych przestrzeni.
 
Dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł otrzymało zadanie polegającego na utworzeniu Klubu Senior Plus w miejscowości Łabędnik w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +" EDYCJA 2020. Zakres zadania obejmuje przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (dawny budynek klubu sportowego) w Łabędniku na klub seniora. Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych. W budynku przewidziano 11 pomieszczeń, w których będą mogły odbywać się spotkania i warsztaty artystyczne, ruchowe oraz sportowo-rekreacyjne – mówi Andrzej Dycha, wójt gminy. -  W mniejszych bardziej kameralnych pomieszczeniach klubowych planowana jest biblioteka lub czytelnia z dostępem do internetu.  Na parterze zaprojektowano także kuchnię, dwa pomieszczenia WC w tym jedno z dostępem dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz pomieszczenie specjalisty.
 
Gmina Bartoszyce w tym roku podpisała również porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie przyjęcia i realizacji Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora. Celem nadrzędnym tego działania jest wsparcie aktywizacji Seniorów –głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty, na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów. – Z korzystania z Karty Seniora uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 60 lat.  Karta uprawnia do korzystania z uprawnień, usług i zakupu produktów na zasadach preferencyjnych określonych przez Partnerów projektu. W gminie trwają obecnie prace nad wprowadzeniem ulg z korzystania m.in. z Gminnej Hali Sportowej w Bezledach – mówi Andrzej Dycha. Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski, do którego należy wysłać wniosek. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Gminy Bartoszyce www.gmina-bartoszyce.pl, w siedzibie Urzędu pok. 103 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy tych placówek pomogą również wypełnić kartę.  
 
Ważne jest również zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnej poprzez  tworzenie warunków do aktywności i uczestnictwa w życiu wspólnoty. W tym roku będzie to możliwe dzięki projektowi Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce „Senior to ja!", który decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.  Projekt ma na celu aktywizowanie i integrowanie osób starszych z terenu gminy Bartoszyce oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału w środowisku lokalnym. Przyznana dotacja w wysokości 12.500 zł  pozwoli zorganizować szereg atrakcyjnych działań dla seniorów. Będą to zajęcia ukierunkowane na zachowanie dobrostanu fizycznego i emocjonalnego. Cykl treningów pamięci pozwoli utrzymać dobrą kondycję umysłu, ale i rozwijać intelekt a ćwiczenia manualne zadbają o sprawność palców, dłoni, rąk i ramion. W trosce o dobre samopoczucie i humor seniorów, stowarzyszenie zamierza w ramach projektu zaprosić ich na jesienny bal. Realizacja projektu odbędzie się przy współpracy z Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i rekreacji Gminy Bartoszyce. Planowany pierwotnie termin rozpoczęcia działań to maj b.r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną może on ulec przesunięciu. 
 
– Na czas epidemii zawieszony został również temat utworzenia w Gminnej Rady Seniorów – mówi Andrzej Dycha, Wójt Gminy Bartoszyce. - Rolą Gminnej Rady Seniorów jest przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie decyzji, które ich dotyczą.  Rada może podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie. Jest to ważny dla władz samorządowych organ doradczy, dlatego na pewno do tematu wrócimy po zawieszeniu stanu epidemii w kraju.
 
 
 
 

Załączniki

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

 
Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
 
Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
 
Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
 
Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
 
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
 
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
 
Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
 
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:
powrotu z zagranicy
kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
 
Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 
Zawieszenie również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
 
Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
 
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
dojazdu do pracy
- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
 
Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 
Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
 
Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
 
Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
 
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
 
więcej informacji na www.gov.pl
 
 

Procedura udzielania wsparcia osobom objętym kwarantanną

 
 
 

Wolontariusze szyją maseczki

 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na maseczki ochrony pierwszego kontaktu, kombinezony czy specjalne fartuchy dla personelu medycznego. Są niezbędne przy leczeniu osób zakażonych. Z pomocą przychodzą lokalne społeczności, w tym również mieszkańcy gminy Bartoszyce.
 
W Łabędniku, Kromarkach, Dąbrowie, Osiece, Rodnowie, Wojtkowie, Wajsnorach i Kinkajmach panie szyją maseczki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Materiał został przekazany bezpłatnie przez bartoszyckie firmy m.in. Nowa Mazur Design, Artom.  - Koordynatorem akcji jest Marlena Sófczyńska z Fundacji Sowa – Nigdy Sami, która pozyskuje materiały,  rozdziela je na terenie gminy,  zbiera gotowe maseczki a potem  przekazuje je szpitalowi – mówi Andrzej Dycha, Wójt Gminy Bartoszyce  – Na potrzeby akcji Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa udostępniło domy kultury i świetlice wiejskie, ale panie szyją również we własnych domach. Do chwili obecnej uszytych zostało 700 maseczek, a pozyskane materiały pozwolą wyprodukować kolejne 8 000 sztuk – dodaje wójt.
 
- W imieniu szpitala serdecznie dziękujemy za uruchomione wsparcie. Cieszymy się, że możemy liczyć na państwa pomoc w tej trudnej sytuacji – mówi Małgorzata Jadczak ze Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

Światowy Dzień Zdrowia

 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż każdego roku 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, celem uczczenia rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.
 
Co więcej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN (od ang. International Council of Nurses) rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki
i Położnej.
Przesłanką do ustanowienia  właśnie 2020 rokiem pielęgniarek, jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorski  współczesnego pielęgniarstwa oraz kobiety, która  w końcu XIX wieku  wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa. Ale także w dowód uznania  wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do  funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie. WHO wspólnie
z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność  do bezpiecznej opieki zdrowotnej.
 
Dlatego też działania w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2020 mają być skupione wokół zadań kierowanych do pracowników podmiotów leczniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na pielęgniarki i położne, które odgrywają istotną rolę w świadczeniu usług zdrowotnych.
 
Współczesna pielęgniarka i położna to zawody samodzielne, nowoczesne, wymagające dużej profesjonalnej wiedzy medycznej, wyjątkowych predyspozycji - silnej osobowości, cierpliwości oraz empatii - podkreślała Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia podczas inauguracji kampanii na początku lutego 2020 r. Kampania "Nursing Now" ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
 
W roku 2020 po raz pierwszy zostanie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) raport „World’s Nursing”, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie. Raport będzie miał 80 stron, przetłumaczony na sześć języków, zostanie opublikowany w dniu
7 kwietnia 2020 r. – w dniu Światowego Dnia Zdrowia. Będzie zwieńczeniem światowej kampanii Nursing Now. W przyszłym roku WHO będzie też partnerem kolejnego raportu – tym razem poświęconego pracy i statusowi położnych The State of the World’s Midwifery 2020.
 
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach, zachęca wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego a w szczególności młodzież do zainteresowania się zawodem pielęgniarki, położnej oraz do studiowania pielęgniarstwa i podejmowania pracy w ochronie zdrowia.
 
 
Magdalena Dmitruk
PSSE w Bartoszycach

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
 
Więcej informacji na temat koronawirusa tutaj

Policjanci przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu

Na terenie Warmii i Mazur będzie można usłyszeć komunikaty głosowe nadawane przez policjantów poruszających się oznakowanymi radiowozami. W komunikatach znajdą się między innymi prośby o niegrupowanie się oraz pozostanie w domach. Wszystko po to, by przypomnieć o odpowiedzialnym postępowaniu.
Na terenie Warmii i Mazur, tak jak w całej Polsce, z policyjnych radiowozów nadawane są komunikaty głosowe w związku z ogłoszoną na terenie Polski epidemią koronawirusa. Mają one na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom o zachowaniu środków ostrożności i odpowiedzialnym zachowaniu w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Policjanci będą apelować o pozostanie w domach, a w przypadku konieczności wyjścia, o unikanie kontaktu z innymi osobami i zachowanie dystansu między nimi.
 
Źródło: Policja 

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego

 
 
W 2020 r. po raz pierwszy w gminie Bartoszyce realizowany jest fundusz sołecki. W budżecie gminy na ten cel zaplanowano ponad 730 tys. zł. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydowali sami mieszkańcy. Musiały być to jednak przedsięwzięcia zgodne z zadaniami własnymi gminy, strategią rozwoju oraz służące poprawie warunków życia mieszkańców. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zadania z funduszu sołeckiego są sukcesywnie realizowane. Trwają prace związane m.in. z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Taplikajmach i Barciszewie, postawiono wiatę przystankową w Kiertynach Małych, zakupiono wyposażenie do świetlicy w Skitnie oraz trwają przygotowania do przetargu na zakup kosiarek i wykaszarek.
 
 
 
 
Prace związane z zagospodarowaniem stawu w Taplikajmach
 
 
Nowa wiata przystankowa w Kiertynach Małych
 
 
 
Wyposażenie świetlicy w Skitnie
 
 
 
 
 
 

XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 27 marca  2020 roku o godz. 1100  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII  sesji z dnia 28.02.2020 r.
5. Informacje Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2019 rok.
7. Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za rok 2019.
8. Sprawozdania  z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Gminnego Centrum Kultury,  Sportu,  Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Bezledach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032,     
 2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020,
 3. zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bartoszyce,
 4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce,
 6. przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2020 roku,
 7. zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce, położonych na terenie Gminy Bartoszyc,
 8. przyjęcia rezygnacji radnego z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce,
 9. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
 10. zmiany Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu,
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                                          
                                                                             
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        /-/ Wojciech Ferdycz
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa apeluje do mieszkańców, aby Sesja Rady Gminy Bartoszyce zaplanowana na dzień 27 marca 2020 r. odbyła się bez udziału gości i publiczności. Transmisję będzie można śledzić pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/748/rada-gminy-bartoszyce.html
 
                                                                                                            
                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                     /-/ Wojciech Ferdycz
 
                                                                                    
                                                                               
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 2 3 4 5 6 ... 20

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?