Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Mieszkańcy gminy w internecie

„Ja w internecie” to projekt partnerski realizowany przez Gminę Bartoszyce oraz Stowarzyszenie Monument z Bartoszyc. Celem projektu jest zdobycie przez mieszkańców umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.
Początkujący użytkownicy przejdą ponadto kurs wprowadzający w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w życiu codziennym. Prowadzone kursy tematyczne skierowane do rodziców, rolników czy przedsiębiorców, likwidują bariery w dostępie do wiedzy, a także wyrównują szanse w korzystaniu z dobrodziejstw nowych technologii. 
Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych,  czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami.
 Pierwsze zajęcia odbyły się w świetlicy wiejskiej w Skitnie. Na następne zapraszamy już 29 marca br. o godz. 16.00 do świetlicy w Wirwiltach.
 
 
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?