Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

I Gminne Forum Aktywności Lokalnej "Współpraca to się opłaca"

I Gminne Forum Aktywności Lokalnej „Współpraca to się opłaca!” zorganizowane w Domu Kultury w Wojciechach, jest odpowiedzią na wzrost inicjatyw oddolnych – mówi Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce. -  Dzięki nowelizacji ustawy o działalności kół gospodyń wiejskich zauważamy na terenie gminy Bartoszyce znaczny wzrost aktywności lokalnej. Cieszy nas, że wiejskie społeczności chcą uczestniczyć w kreowaniu życia swoich małych ojczyzn.
 
Udział w Forum wzięło ponad 15  kół i stowarzyszeń.
 
Prelegenci:
Julia Broniszewska, pełnomocnik ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biuro Powiatowe ARiMR w Bartoszycach
Paweł Karwowski, prezes Stowarzyszenia Monument, członka Powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Artur Ziemacki, przedsiębiorca społeczny współzarządzający Kawiarnią Młynek w Bartoszycach, prowadzący mobilne warsztaty i pokazy pieczenia chleba. Specjalista technologiczny pracujący jako mobilny doradca w ogólnopolskim programie Sektor 3.0 finansowanym przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności.
Monika Szóstek, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.
Alicja Rymszewicz - sołtyska wsi Trygort w gminie Węgorzewo, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort, członkini Zarządu KGW w Trygorcie, inicjatorka nieformalnej grupy Forum Sołtysów Gromad
 
Poruszane na Forum tematy dotyczyły działalności KGW w myśl nowelizacji ustawy o kołach, ekonomii społecznej, pomoc finansową i technologiczna dla 3 sektora, źródła dofinasowania organizacji pozarządowych oraz dobre praktyki stosowane w sołectwie Trygort gmina Węgorzewo.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?