Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konsultacje „Rocznego programu współpracy gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku”

 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bartoszyce, na temat projektu Rocznego programu  współpracy Gminy Bartoszyce z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku”.
 
Konsultacje trwają: od 30.10.2019 r. do 12.11.2019 r.  i są prowadzone w formie zamieszczenia projektów na stronie BIP Gminy Bartoszyce i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach oraz pisemnego zgłaszania uwag.
 
Projekt rocznego programu wraz z drukiem zgłaszania opinii dostępny jest
na stronie BIP w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje, na stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl oraz w pok. 103 Urzędu Gminy Bartoszyce. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?