Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Wirwilty

Zawiadomienie z dnia 12 listopada  2019 r. Na podstawie §24 uchwały NR XLI/438/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa  Wirwilty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018r., poz. 4597) zwołuję na dzień 21 listopada 2019 r. (czwartek) na godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Wirwiltach zebranie mieszkańców sołectwa Wirwilty w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Wirwilty
 
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
  4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej.
  5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
  6. Zamknięcie zebrania.
 
 
 
                                                         Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                   /-/ Andrzej Dycha
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?