Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego

 
 
W 2020 r. po raz pierwszy w gminie Bartoszyce realizowany jest fundusz sołecki. W budżecie gminy na ten cel zaplanowano ponad 730 tys. zł. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydowali sami mieszkańcy. Musiały być to jednak przedsięwzięcia zgodne z zadaniami własnymi gminy, strategią rozwoju oraz służące poprawie warunków życia mieszkańców. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zadania z funduszu sołeckiego są sukcesywnie realizowane. Trwają prace związane m.in. z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Taplikajmach i Barciszewie, postawiono wiatę przystankową w Kiertynach Małych, zakupiono wyposażenie do świetlicy w Skitnie oraz trwają przygotowania do przetargu na zakup kosiarek i wykaszarek.
 
 
 
 
Prace związane z zagospodarowaniem stawu w Taplikajmach
 
 
Nowa wiata przystankowa w Kiertynach Małych
 
 
 
Wyposażenie świetlicy w Skitnie
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin