Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Ważna inwestycja otrzymała dofinansowanie

17 sierpnia 2020r. uroczyście podpisano umowy o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej.
Gmina Bartoszyce pozyskała 1 999 745,00zł na realizację zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach”
 
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach to kluczowa inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej. Stan obecnej oczyszczalni wymagał pilnej interwencji ze względu na jej obecną wydajność. Aktualnie oczyszczalnia ścieków w Kinkajmach przyjmuje ścieki z zabudowy położonej w miejscowościach Kinkajmy i Kosy. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowa oczyszczalni ścieków będzie możliwa w najbliższych latach.
Dofinansowanie obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Węgoryty, Maszewy oraz przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, bez wykonania przyłączy do budynków, a także włączenie tych sieci do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej biegnącego z miejscowości Kosy do miejscowości Kinkajmy.
Ważnym elementem projektu jest realizowana w ramach gospodarki wodociągowej, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach, polegająca na budowie zbiornika wyrównawczego na wodę pitną. Zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania wody pitnej, co pozwoli na wyrównanie okresowych deficytów wody w północnej części gminy, w przypadku zwiększonego  poboru wody przekraczającego wydajność studni.
Koszt całkowity inwestycji szacowany jest na kwotę  3 999 721,52zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?