Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nabory wniosków ogłoszone przez LGD "Warmiński Zakątek"

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. LGD "Warmiński Zakątek" ogłosiło informacje o naborze wniosków na działania:   
 
1. OGŁOSZENIE NR 2/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – START-UP
   Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku
2. OGŁOSZENIE NR 3/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – ROZWIJANIE       
    DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku
3. OGŁOSZENIE NR 4/2020 - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku
4. OGŁOSZENIE NR 5/2020 - TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE
    OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH
    ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?