Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ogólnopolski nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego pod nazwą
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w ramach którego Wójt Gminy ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie w/w odpadów z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bartoszyce. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest sporządzenie przez gminę inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W tym celu prosimy rolników o pisemne zgłoszenie ilości i rodzaju posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
Druki zgłoszenia odpadów dostępne są:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy bip.gmina-bartoszyce.pl, www.gmina-bartoszyce.pl,
- w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, pokój nr 10.
 
Termin składania zgłoszeń w siedzibie urzędu do dnia 4 listopada 2019 r.
 
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bartoszyce o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Załączniki

XV sesja Rady Gminy Bartoszyce

Borki i Parkoszewo najpiękniejsze wsie

Przedłużenie terminu II przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wybory sołtysa w Wirwiltach

Ogłoszenie - przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Powstało Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce

1 września 2019 r. nazwa Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko zmieniła się na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. Centrum realizować będzie zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki; wiedzy i nauki;  wychowania i edukacji; sportu, turystyki i rekreacji, których celem jest pobudzenie mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturowym, sportowym i rekreacyjnym. Centrum swoją strukturą obejmuje Dom Kultury w Rodnowie, Wojciechach, Łabędniku i Bezledach, świetlice wiejskie.
Pełniącą obowiązki dyrektora jest Monika Dołżycka.
Dane teleadresowe:
Bezledy 47
 tel. 89 761 57 65,
e- mail: centrum@gmina-bartoszyce.pl

Powstał plac zabaw w Plęsach

Zakończenie projektu "Co dwie głowy to nie jedna"

1 2 3 4 5 6 ... 15

Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?