Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę dróg w Gminie Bartoszyce

W dniu 20.10.2020 r. Wójt Gminy Bartoszyce podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą Lidzbark Warmińskim
na realizację inwestycji polegających na przebudowie dróg w miejscowościach Wipławki i Wojciechy.
 
  1.  Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewnętrznej w miejscowości Wipławki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota, za jaką Wykonawca wykona przedmiot umowy to brutto 1 699 395, 32 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Bartoszyce z środków zewnętrznych. Długość odcinka do przebudowy 1141 m.
  2. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota, za jaką Wykonawca wykona przedmiot umowy to brutto 1 761 731, 07 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Bartoszyce z środków zewnętrznych. Długość odcinka do przebudowy 844 m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin